På Truck

Et magasin fra Toyota Material Handling Norway

Nr. 5 2016, Årgang 30

Magnus Sprauten, salgssjef for lagerreoler, og Dr. Nicole Scotti

Tilbyr sertifiserte reolkontroller

Våre teknikere er nå sertifiserte og topp rustet til å utføre all service og kontroll av dine reolsystemer.

Tekst: Toyota Material Handling – Foto: Stian Schjølberg, TMHNO

Som leverandør av reolsystemer ønsker Toyota Material Handling Norway (TMHNO) også å kunne tilby våre kunder service og årlig kontroll av produktene vi selger. Derfor har vi utdannet og sertifisert våre teknikere hos en av verdens ledende aktører på teknisk service og vedlikehold, nemlig det tyske sikkerhetsselskapet TÜV.

Høy kvalitet gir kunden trygghet

– Vi ønsket å legge listen høyt som aktør innenfor markedet reolkontroller. TÜV har utdannet og sertifisert teknikerne på vår tekniske avdeling på et svært solid nivå, og vi er nå meget godt rustet til å utføre kontroll av reolsystemer med en høy kvalitet, forteller Magnus Sprauten, salgsansvarlig for reolsystemer hos Toyota Material Handling Norway.

Kunden har den samme tryggheten i dag når de kjøper trucker hos oss, så for oss i TMHNO er det helt naturlig at vi også skal ta vare på kundene våre på samme måte innenfor reolsystemer.

– Sertifiseringen består av en teoretisk del som handler om lovverk, ansvar, forebygging og krav i henhold til europeisk standard. I tillegg er det en praktisk del med gjennomføring av kontroll på reolsystemer og opplæring i rapportering og håndtering i etterkant, forklarer Sprauten.

Ønsker du tilbud på kontroll og service av dine reolsystemer? Kontakt Magnus Sprauten på telefon 920 27 905 eller e-post magnus.sprauten@no.toyota-industries.eu

Sertifisering i Trondheim

Dr. Nicole Scotti, som representerer TÜV SÜD Akademiet, var i Trondheim og hadde opplæring for TMHNOs ansatte. Hun oppsummerte dagene med TMHNO i Trondheim slik: – Jeg møtte en veldig engasjert og interessert gruppe mennesker som til daglig jobber i raskt skiftende tekniske og operative områder, og som har vært oppmerksom på de farene som kan oppstå med reolsystemer. Jeg føler meg veldig trygg på at disse menneskene vil gjøre det de kan for å bidra til et tryggere arbeidsmiljø. Å jobbe med dem har vært en fornøyelse, sier Scotti.

Be om sertifikat

Vi i TMHNO oppfordrer kundene våre til å sjekke tilbydere av reolkontroll grundig. – På generell basis vil jeg alltid oppfordre kunden til å be om å se sertifikat til firma og kontrollører, for så å sjekke legitimiteten av dette. Dette for å sikre at du som kunde får den kvaliteten du fortjener, sier Sprauten.

TMHNO har gjort sitt for at vi skal være med på å heve kvaliteten i faget reolkontroll, noe vi er sikre på at kundene våre kommer til å merke – og ikke minst være fornøyd med.

– Det som er unikt med dette er at vi blir en av få tilbydere i Norge som kan utføre en reolkontroll som er sertifisert av et faglig godkjent organ. Så vidt jeg vet er vi også den eneste i Norge som har utført en TÜV-sertifisering, forteller Sprauten videre.

Dette er TÜV SÜD Akademiet

TÜV SÜD Akademiet er medlem av TÜV SÜD Group, som tilbyr oppdaterte sertifiseringsprogram tilpasset nasjonale og internasjonale standarder til tilsynsorganer, statlige instanser og andre selskaper. Sertifikatene TÜV SÜD Akademiet tilbyr, regnes som et kvalitetsstempel i hele verden. Med en sertifisering fra TÜV SÜD Akademiet bekrefter selskapene at de opptrer i samsvar med lovens krav og at de er en sikker og fremgangsrik bedrift.

Knut Nilsen, Rental & Used Manager Toyota Material Handling Norway

Nytt krav om opplæring

Nå er du som arbeidsgiver pliktig til å dokumentere opplæring på spesifikke maskiner arbeidstakerne skal bruke.

Tekst: Toyota Material Handling – Foto: Stian Schjølberg, TMHNO

Ta kontakt med Toyota Material Handling Norway så hjelper vi deg med kursing. 1. juli 2016 kom det nemlig en tilføyelse i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Denne forskriften pålegger arbeidsgiver å dokumentere typeopplæring på den maskinen arbeidstakeren skal bruke.

Toyota Material Handling Norway tilbyr opplæring

– Den nye paragrafen pålegger arbeidsgiver å gi opplæring og dokumentere dette skriftlig. Dette er altså i tillegg til at føreren må ha kompetansebevis for aktuell truckklasse, presiserer Knut Nilsen, Rental & Used Manager Toyota Material Handling Norway.

Sørg for at dine ansatte har kompetansen de trenger – meld dem på typeopplæring i dag!

I tillegg til at det er lovpålagt, reduserer opplæring også risikoen for skader og ulykker, både på personell, utstyr og gods. I tillegg blir førerne bedre til å håndtere trucken. Alt dette er lønnsomt for deg som arbeidsgiver.

Her er den nye paragrafen i sin helhet:

§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring. Tilføyd ved forskrift 21. juni 2016 nr. 761 (i kraft 1. juli 2016).

”Lean” transport med den nye automatiserte AutoPilot TAE050

Automasjon av aktiviteter sørger ikke bare for en forbedring av prosesser, men også en økning i produktiviteten og kostnadseffektiviteten. Den nye Autopilot TAE050 fra Toyota Material Handling Europe, som ble lansert på IMHK-messen i Storbritannia, forenkler, standardiserer og optimaliserer kundeoperasjoner.

Tekst: Toyota Material Handling

Denne lavkostnadsløsningen er enkel å installere, og er oppe og går på på et blunk. Den vil forbedre bedriftens interne flyt samt redusere arbeids- og skadekostnader, alt på en nøyaktig og trygg måte. Operasjoner, spesielt ved produksjonsanlegg, netthandel og helseinstitusjoner, blir forenklet og optimalisert.

Last under 500 kg håndteres ofte med manuelle delevogner, og mange kunder er på jakt etter enkle måter for å optimalisere denne typen prosesser og bruk av arbeidskraft. TAE050 med teleskoparm kan trekke opp til 500 kg, og kan derfor erstatte behovet for at ansatte brukes til repetitivt arbeid, og heller frigjøre dem til mer komplekse oppgaver. Den kompakte taueversjonen er ideell for lettere håndteringer. Og for mindre objekter, som ved plukkoperasjoner, så kan påmonterte delevogner være den beste løsningen.

En av de største fordelene med den nye Autopilot TAE050, er den enkle installeringen. TAE050 følger en magnetstripe som teipes på gulvet og mottar kommandoer fra markører montert på gulvet ved siden av magnetstripen. Etter at du har definert materialflyten og laste- og lossestasjonene, er det bare å klistre teipen og markørene på gulvet og starte maskinen. Avhengig av type operasjon og behov, kan kommandoene være veldig enkle: Fra ”lav hastighet” eller ”stopp”, til mer avanserte kommandoer. Kommandoer som å snu på stedet, kjøre på en forhåndsdefinert hastighet og å aktivere lydsignaler kan programmeres ved bruk av Excel. Dette gir et enkelt automasjonsprogram med høy fleksibilitet og et konstant produksjonsnivå.

”Vi integrerte Autopilot TAE050 i produksjonslinjen mot slutten av fjoråret, hvor den nå kjører ved siden av samlebåndet og returnerer tomme delevogner til sammenstillingsområdet sier Operasjonsdirektør Peter Carlsson ved Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

”Tidligere hadde vi én fulltidsansatt som gjorde denne repetitive jobben, men han måtte stadig prioritere andre oppgaver. Det skapte problemer ved enden av samlebåndet, siden det hopet seg opp med tomme delevogner. Vi er svært fornøyde med TAE050, fortsetter Peter. ”Siden det er et enkelt og fleksibelt system, gir det oss muligheten til å gjøre raske endringer som følger våre kaizen-aktiviteter, samtidig som sikkerheten er ivaretatt og det blir mindre stress for våre ansatte”.

Siden sikkerhet er avgjørende, fungerer denne gaffelfrie løsningen med en høy nøyaktighetsgrad. Den stopper når den oppdager en hindring eller en person i nærheten slik at den avverger ulykker eller skader. Dessuten følger TAE050 faste ruter og er ikke utsatt for feil forårsaket av fører.

”Dette enkle automasjonssystemet støtter vår ”lean”-filosofi. Maskinen hjelper oss å optimalisere kundenes prosesser, truckflåter og effektivitet i arbeidsstokken. Resultatet er høyere produktivitet og lavere kostnader, sier Jakob Arvidson Klint, Produksjef for TAE050 ved Toyota Material Handling Europe.

20 % rabatt på varslingssystemet SpotMe
SpotMe gir en tryggere arbeidsplass

Fabrikker og lager er vanligvis travle områder, der det eksisterer svært få trafikkregler. Det kreves ekstra stor oppmerksomhet fra truckførere og gående. På steder med dårlig oversikt varsler SpotMe truckførere og gående om den potensielle faren for kollisjon, og beskytter arbeidere, maskiner og varer.

Høstkampanje: 20 % rabatt og fri frakt på SpotMe. Tilbudet varer ut 2016.

Kontakt Magnus Sprauten i dag på telefon 920 27 905 eller e-post magnus.sprauten@no.toyota-industries.eu

KONTAKT OSS

OSLO: 23 34 30 00   FREDRIKSTAD: 69 34 57 33   RUDSHØGDA: 62 35 14 40   DRAMMEN: 32 84 85 50   VESTFOLD-TELEMARK: 35 50 34 70   KRISTIANSAND: 38 14 63 00   STAVANGER: 51 78 88 60   BERGEN: 55 52 52 20   EIDE: 71 29 99 00   TRONDHEIM: 73 82 73 00   BODØ: 75 53 90 50

HOVEDKONTOR TRONDHEIM: 73 82 73 00   salg@no.toyota-industries.eu